Vážení pedagógovia, milé deti!

Kniežací kaštieľ kultúry v Borši v správe neziskovej organizácie II. Rákoczi Ferenc n. o. vyhlasuje pre základné školy výtvarnú a literárno-rozprávkovú súťaž.

Určite ste už počuli o tom, že v roku 2021 sa ukončila rekonštrukcia kaštieľa v Borši. Pracovalo na nej veľa-veľa robotníkov a spotrebovalo sa mnoho stavebných materiálov k tomu, aby kaštieľ sa dostal do nových šiat. Tento rok, môžeme nazvať aj rokom obnovy a preto sme sa rozhodli že naša prvá súťaž bude zameraná na históriu stavby kaštieľa. K získaniu inšpirácie námetu na súťaž Vám ponúkame krátke zaujímavosti z obdobia rozkvetu kaštieľa a o najznámejšej osobe, ktorá stála pri tomto rozkvete.

Hlavným cieľom súťaže okrem priblíženia renesančnej obnovy kaštieľa je aj spoznať významnú ženu Zsuzsannu (Zuzanu) Lorántffy, ktorú vnímajú v 17. storočí, ako  najvzdelanejšiu a najštedrejšiu mecenášku. Svojou mimoriadnou vzdelanosťou získala uznanie osvietencov danej doby a  vďaka nej učil na gymnáziu v Sárospataku dlhé roky najslávnejší pedagóg J. A. Komenský. Dve samostatné kúrie v Borši, ktoré v tom čase boli majetkom Mihálya (Michal) Lorántffyho sa stali majetkom Rákócziovcov, keď dcéra Mihálya, Zsuzsanna Lorántffy uzavrela sobáš dňa 18. apríla 1616 s Jurajom (György) I. Rákóczim.

Práve v tom období z kúrií vzniká jednotný kaštieľ, ktorý svoju slávu získava v období renesancie. Po spojení malých kúrií vzniká uzatvorená budova so štvorcovým nádvorím, z ktorého sa stál útulný kaštieľ pre kniežaciu rodinu. Prístavba bola potrebná, pretože tzv. dvor Zsuzsanny Lorántffy (dvor: osoby vykonávajúce rôzne typy stálych služieb pre kňažnú, ktoré cestovali stále s ňou ako sprievod) presahovalo vyše 300 osôb. Okrem toho približne 30-40 osôb pracovalo trvalo v kaštieli, z ktorých väčšina tu aj bývala. Pravdaže z tých 300 dvoranov nie všetci bývali v kaštieli, avšak určite tu prevládal rušný život keď knieža so svojou manželkou sa tu zdržiavali.

Počas obnovy kaštieľa sa tu pristavali mnohé časti budovy. V tom období sa vytvorilo aj ženské krídlo. Nachádzala sa tu aj múčna bašta, pekáreň, kuchyňa, prijímacia miestnosť pre hostí, obytné izby a pivnice. Stropy nových miestností namaľovali a ozdobovali ich s tzv. „zlatými gombíkmi“. Vo väčších miestnostiach sa nachádzali zelené, biele, žlté a modré „poľské“ kachle (kachle z habanskej kultúry, nazývané v tom období aj poľskými). V menej dôležitých miestnostiach stáli pece na nôžkach. Medzi južnou stranou kaštieľa a riekou Bodrog sa nachádzala nádherná záhrada. Na jednej strane záhrady sa nachádzali ovocné sady a na druhej strane bola vytvorený prechádzková záhrada s pergolami. Zsuzsanna Lorántffy sa aj sama starala o tieto slávne záhony a sady. Záhrady kňažnej boli prekrásne a veľmi známe vo svojej dobe.

Téma výtvarnej súťaže:

Každodenný život v kaštieli počas života Zsuzsanny Lorántffy

Zapájať sa môžu:

  • Ročníky 1-3.
  • Ročníky 4-6.
  • Ročníky 7-9

Technika:      kresba, maľba s vodovými farbami/temperami, (čiernobielo aj farebne)

Odovzdané kresby čakáme vo forme A4. Prosíme Vás, aby ste na zadnú stranu kresby napísali meno autora, vek, názov školy a triedu. Výtvarné diela môžete odovzdať osobne na recepcii Kniežacieho kaštieľa kultúry v Borši, alebo nám poslať poštou na nižšie uvedenú adresu.

Prosíme, aby kresby vytvárali jednotlivci, nie skupinky. Ďakujeme!

Téma literárnej súťaže:

Napíšte rozprávku, ktorej obsahom je život v boršianskom kaštieli Rákócziovcov počas veľkého stavania.

Do súťaže sa môžu prihlásiť:

  • Ročníky 1-3
  • Ročníky 4-6
  • Ročníky 7-9

Technika:     Stavba je tiež spoločná práca veľa ľudí, preto chceme vás povzbudiť k spoločnej tvorbe: takže očakávame skupinové práce tried. Prosíme aby do každej rozprávky sa zapojila celá trieda.

Rozprávka nemá byť dlhšia ako 500 slov. Môže byť napísaná ručne, aj elektronicky. Prosíme súťažné skupiny o zaslanie spoločnej fotky, ktorá bude priložená k rozprávke. Diela posielajte na e-mailovú adresu muzped@rakoczino.eu, poštou (dole uvedená adresa), alebo odovzdajte osobne na recepcii Kniežacieho kaštieľa kultúry v Borši. Nezabudnite dopísať názov školy, triedu a zoznam žiakov, ktorí sa zapojili do tvorby rozprávky.

 

Umelecké diela a výtvory môže poslať aj poštou na uvedenú adresu:

II. Rákóczi Ferenc n.o,
Ulica F. Rákocziho 102/32,
076 32  Borša

Email: muzped@rakoczino.eu

Koniec súťaží: 20.1.2022

Výsledky súťaží: 4.2.2022

Ceny výhercov:

Výtvarná súťaž – vstupenka pre jednu ľubovoľnú atrakciu v našom kaštieli (výstava, virtuálna hra, úniková izba, panoramatické premietanie)

Skupinová súťaž – voľné vstupné pre celú triedu na výstavu s názvom 3 narodenia Františka II.  Rákócziho.

Tešíme sa na všetky umelecké diela!

Kniežací kaštieľ kultúry  – Borša

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this